Solsystem Woodlands Country Club

Då det har förts en dialog om installation av Solsystem mellan oss och Woodlands Country Club sedan hösten 2021, siktar vi nu på våren 2023 för alla husägare som är intresserade.

Fördelen med denna tidsaspekt är att vi nu kan presentera en bättre solpanelprodukt som ger bättre effekt och produktion med avsevärt bättre garantier än dom solpaneler som tidigare diskuterats.
Nackdelen med denna tidsaspekt är att alla priser som tidigare presenterats inte är gällande på grund av de prishöjningar som skett under 2022.

Detta innebär att vi lämnar husunika offerter till husägare som är intresserade av installerade Solsystem våren 2023,  om du som husägare fyller i nedan intresseanmälan så kan vi skapa en offert utan att besöka huset då vi har all data kring husen som vi behöver.

Bättre prestanda i samma format

Tiger NEO ökar prestandan på solcellsproduktion och livslängd genom sin Multi Teknologi.
25 år produktgaranti samt 30 år produktionsgaranti med 0.40% reducering
Dom flesta andra solpenaler har 12-15 år produktgaranti samt 25 år produktionsgaranti med 15% reducering.

Sen denna video publicerats har JINKO utökat paneleffekt till 420W med samma teknologi på sortimentet av helsvarta solpaneler.

Utförda Installationer

Nedan fyra exempel på solcellsmontage vi under 2022 utfört av totalt 123 fastigheter.