Föranmälan Solceller

Detta är det viktigaste steget

Föranmälan

Fyll i nedan formulär så vi snarast får in dina uppgifter till en Föranmälan hos din nätägare, detta är viktigt att vi gör så fort som möjligt då handläggningstiderna kan vara långa.

Observera att vi INTE kan påverka nätägarnas handläggningstider och vi har inget ansvar eller kontroll över deras handläggning och godkännande, kontakta din nätägare om du tycker att det tar lång tid efter du skickat in nedan uppgifter. Skulle din nätägare svara att dom inte fått in föranmälan så kontakta oss då omgående på 0431-31 19 10 så vi får dubbelkolla detta och kontakta din nätägare.

De uppgifter du ska fylla i hittar du på din senaste faktura från nätägaren eller om du loggar in på dina sidor, har du problem med att fylla i dessa uppgifter ta då kontakt med din projektledare hos oss för assistans.

När du fyllt i nedan formulär och klickat på SKICKA så går dessa uppgifter direkt till vår behöriga Elektriker Andreas Sjöberg på Installationsteknik Bjäre AB i Ängelholm. Lämnade uppgifter hanteras inom vårt projektledningssystem ASANA och är skyddade mot nyttjande från tredjepart.